Ga naar inhoud

Contact

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is open op woensdagnamiddag van 14u tot 17u. Karabiniersstraat 1 - 8800 Roeselare.
T: 051 24 94 41
M: kerkinrumbeke@gmail.com

Contactpersonen

Kalender

Van parochie naar pastorale eenheid

In het verleden waren in het bisdom de parochies verenigd in federaties. Zo ontstond de federatie Rumbeke die de volgende parochies omhelsde:

  • Sint-Petrus en Paulus, Rumbeke
  • Sint-Martinus, Oekene
  • Sint-Henricus, Zilverberg
  • Sint-Godelieve, Beitem.

Wij zijn ondertussen geëvolueerd van een federatie naar een pastorale eenheid.

Wat is het verschil?

Bij een federatie ging het om een samenwerking ​​tussen verschillende parochies. Bij een pastorale eenheid gaat het om een gemeenschappelijke ​​werking van parochies met de bedoeling samen één nieuwe parochie te vormen.

Dat willen we doen in medeverantwoordelijkheid, overleg en solidariteit.

Hieruit ontstonden verschillende werkgroepen over de parochiegrenzen heen rond:

  • Dienstbaarheid met oa: ziekenzorg, ziekenbezoek, gezondheidszorg, missiewerking, ontwikkelingshulp enz.
  • Gebed en liturgie met oa: liturgische werkgroepen, gezinsvieringen, instapvieringen, koren, woorddienst voor kinderen enz.
  • Verkondigen en catechese met oa: gezinsgroepen, Bijbelgroepen, catechese voor Eerste Communicanten, Vormelingen, doopselvieringen, huwelijken enz ...
  • Bovendien: Kerk en Leven, de nieuwsbrief, de website .... Gemeenschapsopbouw: de zorg voor de kerkgebouwen , de kerkfabrieken, interne en externe communicatie, parochiesecretariaat, sociale organisaties, scholen enz ...

De pastorale eenheid geeft de parochies de kans om wat ter plaatse aanwezig is aan christelijk leven te bestendigen en nieuw leven in te blazen.

Deze site van de pastorale eenheid H.Vincent Rumbeke maakt je wegwijs in de werking en de organisatie ervan.

Bij vragen of voor meer info kan u steeds terecht op het parochiesecretariaat of bij de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen (zie rubriek "inzet").