Ga naar inhoud

Zorg voor zieken

Ziekenbezoek bij thuisgebonden mensen, mensen die eenzaam zijn en bejaarden, dit alles staat hoog aangeschreven in onze pastorale eenheid. Dienst aan armen en zieken en concrete solidariteit met hen die in nood zijn behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgroep "zorg voor zieken". Wie deugd heeft aan een bezoek in het ziekenhuis of thuis kan dit zelf of via zijn familie laten weten. Uiteraard worden deze bezoeken met de grootste discretie behandeld.

Contactpersonen: