Ga naar inhoud

Kerk & Leven

Abonnement

Parochieblad In onze pastorale eenheid zijn ruim 400 gezinnen geabonneerd op het weekblad ‘Kerk en Leven’. Niet slecht natuurlijk, maar alles kan beter. Week na week brengt dit blad boeiende achtergrondartikels bij de maatschappelijke en kerkelijke actualiteit. De eerste katern bevat, naast het informatieve nieuws van de pastorale eenheid, de meest diverse parochieweetjes. Dit weekblad wil namelijk meer en meer uw blad zijn, waarin mensen uit de regio aan het woord komen, hun verhaal vertellen, getuigen van hun geloof en maatschappelijke inzet.

De abonnementsvoorwaarden zijn eenvoudig: voor een volledige jaargang betaalt u 42 euro. Elke woensdag bezorgt de postbode Kerk en Leven bij u thuis. Het spreekt vanzelf dat, wanneer u later inschrijft, u iets minder betaalt. Overschrijven kan op rekeningnummer BE29 7340 4558 5864 van Parochieblad pastorale eenheid H.Vincent Rumbeke. Mensen die de christelijke media genegen zijn, en een extra steuntje in rug willen geven, kunnen kiezen voor een steunabonnement voor de prijs van € 50,00.


Redactieleden:

 • pastoor Johan Loones
 • diaken Stijn Hantson
 • Darky Seynaeve - parochieassistent
 • Monique Neirinck
 • Rosette Van Iseghem
 • Erik Dupont - fotograaf
 • Luc Blomme
 • Ludo Bagein
 • Arnold D'haene
 • Koen Wybo

Hoe krijg je een bericht in ‘Kerk en Leven’?

Je vereniging heeft een uitstapje gemaakt en je wenst een verslag in de plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven krijgen? Of er is binnenkort een actie waaraan je vereniging of school meewerkt en je wenst de lezers in te lichten of uit te nodigen? Geen probleem. Je maakt een tekstje en je stuurt dit naar: teksten.parochieblad@gmail.com Een foto erbij? Waarom niet. De redactie zal de tekst nakijken en in een definitieve vorm gieten (geen nood dus wanneer je van jezelf beweert geen schrijftalent te hebben).

Enkele opmerkingen:

 • Foto’s moeten apart verstuurd worden, NIET verwerkt in de tekst.
 • Maak je tekst op in een Wordbestand en gebruik GEEN tekstopmaak.

Let wel op: je stuurt je bijdrage ten allerlaatste binnen tegen de avond van de tweede zondag voor de dag van verschijning ( - de woensdag). Bijv. een artikel dat moet verschijnen in het nummer van woensdag 28 november moet ten laatste binnen zijn op zondagavond 18 november. Pas op: houd hierbij ook rekening met de datum van inschrijving op de activiteit mocht die er zijn. Zo kan je vermijden dat het artikel wel in Kerk en Leven verschijnt maar de datum van inschrijving reeds voorbij is! Bijv.: activiteit op woensdag 28 november, maar inschrijven tegen 21 november: artikel moet ten laatste binnen zijn op zondagavond 11 november.